Intuizio AB
Intuizio AB

Rätt beslut för hållbar utveckling

Vi tillför värde genom att skapa hållbarhet och lönsamhet. Våra fokusområden är kontroll och utveckling.


Vi utvecklar affärsmodeller genom samverkan. Vi skapar besutsstöd inom planering, drift, uppföljning, ekonomi och regelverk. Vi erbjuder också konsultstöd inom verksamhetsutveckling och utbildning. 

Kontroll

Prenumerationstjänster

 • datadrivna beslutsstöd inom planering, drift och ekonomi,
 • visualiserade analysverktyg för att identifiera avvikelser och utvecklingsområden.


Konsulttjänster

 • identifiera affärskritiska behov,
 • samla och validera data,
 • ge förslag på förbättringar,
 • skapa hållbara processer, rutiner och organisation.

Utveckling


Konsulttjänster

 • verksamhetsutveckling och utbildning
 • affärsutveckling och förhandling,
 • stöd i omställning mot elektrifiering av fordon, samordnad varudistribution, ökad transporteffektivitet, hållbar samhällsutveckling,
 • projektledning i samverkansprojekt
 • interimsuppdrag

Samarbete för en bättre värld

För oss på Intuizio är hållbarhet så mycket mer än fina ord. Vi tror verkligen på möjligheten att göra gott och påverka samhället för att skapa en bättre värld. Att på riktigt medverka för att accelerera omställningen till en hållbar samhällsutveckling. På riktigt. Därför samarbetar vi med branschorganisationer, branschaktörer och forskning som är med och bygger framtiden.